Japonlar olimpiyatların bölgenin imarına katkı vermediğini düşünüyor

Japonya’da 2011 depreminin etkisindeki bölgede halkın yüzde 63’ü, Tokyo 2020 Oyunları’nın bölge genelinin yeniden yapılandırılmasını hızlandırdığını düşünmüyor.